606 141 330 ms@maxisport.com.pl

DOLINA SANU ROWEREM I KAJAKIEM

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

Pogórze Dynowskie i “Dolina Sanu” to idealne miejsce z pięknymi terenami do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Duża ilość lasów, przepiękna przyroda, rzadkie gatunki roślin i zwierząt – to wszystko możemy spotkać w tych okolicach. To świetne miejsce na aktywne spędzenie weekendu.

Dla wszystkich spragnionych przygód proponujemy wycieczkę rowerową połączoną ze spływem kajakowym. Jeśli chcesz aktywnie spędzić czas, pobyć w otoczeniu przyrody, z dala od miejskiego zgiełku – ten wyjazd jest dla Ciebie.

wyjazd z Rzeszowa: 8:00

parking dolny przy Hali Podpromie w Rzeszowie

05.06.2022 r.

 

Na miejsce startu – do Dynowa udajemy się z Rzeszowa – rowery zostaną przetransportowane na specjalnej przyczepie.

Nasza trasa rowerowa rozpocznie się w Dynowie, skąd udamy się w kierunku Sanoka jadąc w górę rzeki.

Przygotowane kajaki będą na nas czekać w Sanoku skąd rozpoczniemy spływ do Tyrawy Solnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Sanoku przesiadamy się z rowerów do kajaków i spływamy do Tyrawy Solnej (rowery wracają na przyczepie do Tyrawy Solnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa spływu to około 2 h – jest średnio wymagająca. Gwarantuje za to niezapomniane walory widokowe.

Podczas spływu mijać będziemy takie miejscowości jak: Trepcza, Liszna, Dębna a naszym celem będzie Camping Diabla Góra w Tyrawie Solnej.

Po spływie dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy poczęstunek/ognisko, gorące i zimne napoje.

Po całym dniu atrakcji, w godzinach wieczornych wracamy do Rzeszowa.

 

 

 

 

 

210 PLN/osoba

W CENIE:

 • ubezpieczenie NNW (10 000 zł – UNIQA),
 • opiekę na trasie przewodnika-instruktora turystyki rowerowej, ratownika WOPR podczas spływu.
 • ciepły posiłek po spływie, kawa, herbata
 • pomoc serwisowa w przypadku drobnych awarii na trasie.
CENA NIE ZAWIERA:
• płatnych atrakcji na trasie,
• biletów wstępu,
GRATIS:
 • transport osób i rowerów na trasie Rzeszów – Dynów, Tyrawa Solna – Rzeszów, oraz transport rowerów z Sanoka do Tyrawy Solnej (w tym czasie grupa spływa kajakami)

REGULAMIN WEEKENDOWYCH WYJAZDÓW ROWEROWYCH

1. Organizator
Organizatorem wyjazdów jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330

2. Uczestnicy
a) Uczestnikami wyjazdów mogą być wszyscy chętni sympatycy turystyki rowerowej (małe dzieci pod opieką rodziców)
b) W przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Bezpieczeństwo i ochrona
a) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, wyrażając zgodę na wyjazd potwierdzają tym samym, że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do jazdy na rowerze oraz pływania kajakiem.

b) Organizator dodatkowo ubezpiecza wszystkich uczestników wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł na wyjazdach krajowych oraz na wyjazdach zagranicznych KL do 10.000 Euro, NNW do 2.000 Euro, bagaż do 200 Euro w UNIQA

c) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za celowe lub z ich winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora bądź innych uczestników wyjazdu lub osób trzecich i zobowiązani są do ich naprawienia.

d) Podczas wyjazdu, wszystkich obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz inne przepisy ogólne obowiązujące na danym terenie (np. Regulamin Paków Krajobrazowych), Regulamin Spływu

4. W ramach weekendowego wyjazdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym organizator zapewnia:
a) opiekę instruktora turystyki rowerowej,

b) opiekę ratownika WOPR podczas spływu,

c) transport w obie strony (wraz z rowerami),

d) ciepły posiłek, woda, kawa, herbata

e) ubezpieczenie NNW

5. Sprzęt rowerowy:
a) każdy uczestnik odpowiada za przygotowanie techniczne własnego roweru,
b) obowiązuje używanie kasku ochronnego na głowę,

6. Obowiązki i prawa organizatora
Obowiązki:
a) Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni transport zarówno dla pasażerów jak i sprzętu rowerowego.
Prawa:
a) Organizator ma prawo odwołać wyjazd w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
b) W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać lub zmienić miejsce docelowe wyjazdu na takie, które będzie spełniać oczekiwania uczestników.

7. Zapisy i płatności
a) Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem.
b) Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się z ofertą dotyczącą rowerowego wyjazdu weekendowego, warunkami uczestnictwa, regulaminem oraz opłatami.
c) Wpłaty za wyjazdy jednodniowe należy dokonać u organizatora w dniu wyjazdu, a za wyjazdy kilkudniowe – przelewem na konto organizatora.
d) W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu, zwracana jest kwota uprzednio wpłacona, pomniejszona o faktycznie poniesione koszty przez organizatora.
e) Jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwracana jest uprzednio wpłacona cała kwota.
f) Cała kwota jest zwracana również jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie odbędzie się ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych uczestników.

8. Dane osobowe
Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych) w celach realizacji oferty.

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb*
 7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 9. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
 12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 19. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 20. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.

Sprawdź jak zrealizować BON

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

NAPISZ DO NAS

 

  ZADZWOŃ

   

  +48 606 141 330