606 141 330 ms@maxisport.com.pl

DOLINA SANU

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

Pogórze Dynowskie, to wyjątkowe miejsce z pięknymi terenami. Bogate w lasy, przepiękną przyrodę, rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wybrana przez nas trasa, prowadząca przez atrakcyjne tereny Pogórza Dynowskiego jest jedną z wielu jakie wchodzą w skład sieci tras rowerowych o wdzięcznej nazwie “Dolina Sanu“.

niebawem szczegóły

wyjazd z Rzeszowa: 8:30

parking dolny przy Hali Podpromie w Rzeszowie

niebawem szczegóły

PRZEBIEG TRASY:

Nozdrzec – przeprawa promowa – Siedliska – Wołodź – Jabłonica Ruska – Ulucz – Witryłów – Temeszów – Krzemienna – Obarzym – Izdebki – Hłudno – Nozdrzec.

Długość: około 50 km / Przewyższenia ok. 600 m

CO NA TRASIE:

Nozdrzec – zespół pałacowy, późnobarokowy obejmujący pałac (wzniesiony prawdopodobnie według projektu Aleksandra Fredry, niektóre źródła mówią o bracie Sewerynie), oficynę (z po-łowy XIX wieku) i murowaną kaplicę. Pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowe-go, obecnie jest nieużytkowany.W pałacowym ogrodzie rośnie okazały, pomnikowy miłorząb japoński,

– kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z 1746 roku, obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica z 1845 roku, w kształcie potrójnej arkady, kamienny obelisk upamiętniający zniesienie pańszczyzny, ustawiony w 1862 roku na miejscowym cmentarzu.

Nozdrzecka Kalwaria – w 1984 roku klerycy zainicjowali powstanie drogi krzyżowej kończącej się na wschodnim stoku wzgórza Hełm. Obecnie znajduje się tam 14 stacji drogi krzyżowej, prowadzącej na szczyt. Są to murowane kapliczki z wnęką, pokryte blachą. We wnękach znajdują się obrazy przedstawiające kolejne stacje.

Hłudno – miejscowość znana jest na mapach archeologicznych Polski ze znalezisk pochodzących z młodszej epoki kamiennej (3000–1800 p.n.e.). Do najciekawszych należą miedziane topory, jedne z najstarszych przed-miotów metalowych znalezionych na terenie Polski.

Ulucz – Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, położona jest na wzgórzu Dębnik nad Sanem. Według tradycji powstała w latach 1510-1517 i do niedawna uważana była za najstarszą drewnianą cerkiew w Polsce. Badania dendrologiczne wykazały, że cerkiew powstała w roku 1659 z drewna ściętego o rok wcześniej.

Izdebki – XIX-wieczny dwór rodu Bukowskich, wybudowany w stylu eklektycznym. Otacza go piękny, porośnięty starodrzewem, prawie sześcio-hektarowy park, którego integralną część stanowi staw. Obecnie mieści się w nim Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny, – kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła, murowany, neogotycki wzniesiony na miejscu poprzedniego drewnianego. Ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII wieku, a w nim – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany na desce, z 1720 roku, przeniesiony z cerkwi greckokatolickiej, która została rozebrana w 1945 roku,

– na miejscowym cmentarzu znajduje się grób pułkownika napoleońskiego Jana Kazimierza Kamienieckiego herbu Pilawa, adiutanta księcia Józefa Poniatowskiego.

Siedliska – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mi-chała Archanioła z 1860 roku. Z tej drewnianej świątyni pochodzą godne uwagi: XVIII-wieczny kielich oraz ruskie księgi liturgiczne przeniesione obecnie do nowego kościoła. Obiekt nieużytkowany,

– w Siedliskach znaleziono monety z czasów Tyberiusza, Trajana i Domicjana.

Wara – drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowana w 1889 roku. Obok niej znajduje się kamienna dzwonnica, wzniesiona w XIX wieku, z dzwonem datowanym na 1676 rok.

Wesoła – kościół parafialny pw. św. Katarzyny wzniesiony w 1837 roku, w miejscu starego. Obok świątyni stoi dzwonnica, a w niej XVI-wieczny późnogotycki dzwon.

Wołodź – murowany, neogotycki kościół rzymskokatolicki wzniesiony w 1905 roku, właściwe jego przeznaczenie to kaplica grobowa Trzcińskich, ostatnich właścicieli Wołodzi.

 

Regulamin weekendowych wyjazdów rowerowych

REGULAMIN WEEKENDOWYCH WYJAZDÓW ROWEROWYCH

1. Organizator
Organizatorem wyjazdów jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330

2. Uczestnicy
a) Uczestnikami wyjazdów mogą być wszyscy chętni sympatycy turystyki rowerowej (małe dzieci pod opieką rodziców)
b) W przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Bezpieczeństwo i ochrona
a) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, wyrażając zgodę na wyjazd potwierdzają tym samym, że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do jazdy na rowerze.

b) Organizator dodatkowo ubezpiecza wszystkich uczestników wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł na wyjazdach krajowych oraz na wyjazdach zagranicznych KL do 10.000 Euro, NNW do 2.000 Euro, bagaż do 200 Euro w UNIQA

c) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za celowe lub z ich winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora bądź innych uczestników wyjazdu lub osób trzecich i zobowiązani są do ich naprawienia.

d) Podczas wyjazdu, wszystkich obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz inne przepisy ogólne obowiązujące na danym terenie (np. Regulamin Paków Krajobrazowych)

4. W ramach weekendowego wyjazdu rowerowego organizator zapewnia
a) opiekę instruktora turystyki rowerowej,
b) transport autokarem/busem w obie strony (wraz z rowerami)
c) ubezpieczenie NNW

5. Sprzęt rowerowy:
a) każdy uczestnik odpowiada za przygotowanie techniczne własnego roweru,
b) obowiązuje używanie kasku ochronnego na głowę,

6. Obowiązki i prawa organizatora
Obowiązki:
a) Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni transport zarówno dla pasażerów jak i sprzętu rowerowego.
Prawa:
a) Organizator ma prawo odwołać wyjazd w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
b) W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać lub zmienić miejsce docelowe wyjazdu na takie, które będzie spełniać oczekiwania uczestników.

7. Zapisy i płatności
a) Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem.
b) Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się z ofertą dotyczącą rowerowego wyjazdu weekendowego, warunkami uczestnictwa, regulaminem oraz opłatami.
c) Wpłaty za wyjazdy jednodniowe należy dokonać u organizatora w dniu wyjazdu, a za wyjazdy kilkudniowe – przelewem na konto organizatora.
d) W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu, zwracana jest kwota uprzednio wpłacona, pomniejszona o faktycznie poniesione koszty przez organizatora.
e) Jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwracana jest uprzednio wpłacona cała kwota.
f) Cała kwota jest zwracana również jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie odbędzie się ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych uczestników.

8. Dane osobowe
Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych) w celach realizacji oferty.

Sprawdź jak zrealizować BON

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

NAPISZ DO NAS

 

    ZADZWOŃ

     

    +48 606 141 330