606 141 330 ms@maxisport.com.pl

SZLAK ORLICH GNIAZD

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

Szlak Orlich Gniazd – kultowe miejsce, które trzeba odwiedzić. Szlak ten można pokonać pieszo (ok. 164km) i na rowerze (ok. 190km). Obydwa szlaki łączą Kraków z Częstochową a trasa jednego i drugiego przebiega w miarę równolegle do siebie – my wybieramy oczywiście opcję rowerową 🙂

Orle Gniazda, to system średniowiecznych zamków, tworzących linię obronną dawnych granic tworzącego się Królestwa Polskiego. Ich budowę zlecił najprawdopodobniej Kazimierz III Wielki. System Orlich Gniazd składał się z 13 zamków królewskich, które wzniesione zostały na wysokich, trudno dostępnych skałach wapiennych – skąd też wzięła się nazwa nawiązująca do gniazd orłów, które również budują swoje gniazda w najwyższych, niedostępnych miejscach. Dodatkowo 17 zamków prywatnych, które były wsparciem obronnym dla zamków królewskich. Oprócz zamków, wybudowano jeszcze kilkanaście baszt, strażnic oraz innych warownych budowli.

System ten miał chronić granice Państwa Polskiego, miasto Kraków – ówczesną stolicę, ludność mieszkającą na pobliskich terenach, a także ważne szlaki handlowe biegnące z Krakowa do Wielkopolski i znajdującej się niedaleko granicy państwa.

termin: czerwiec 2024r.

parking przy hipermarkecie Bi1 (Aleja Wincentego Witosa 21), godz. 4:30

 

SZLAK ORLICH GNIAZD

(czerwiec 2024/wkrótce szczegóły)

Na miejsce startu – do Częstochowy udajemy się busem z Rzeszowa – rowery zostaną przetransportowane na specjalnej przyczepie. Na trasie, podczas przejazdu rowerami ( do miejsca noclegu) nasze bagaże przewozi bus.

Nasza trasa rowerowa rozpocznie się w Częstochowie, skąd udamy się w kierunku Krakowa. Szlak Orlich Gniazd jest jednym z najstarszych szlaków w Polsce. Przebiega przez województwa śląskie i małopolskie.

 

Do ciekawszych obiektów w pobliżu naszej trasy możemy zaliczyć:

 • Zamek Tenczyn – Ruiny zamku, włączony w XIV wieku do systemu tzw. Orlich Gniazd.
 • Zamek w Rabsztynie – Ruiny zamku wybudowanego na Wzgórzu Rabsztyńskim (447,5 m). Początkowo był zamkiem drewnianym (wzmianki pochodzą z XIII w.), który następnie został przebudowany na murowany za Kazimierza Wielkiego.
 • Zamek w Bydlinie – Zamek wybudowany na wysokim i skalistym wzgórzu. Przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni chociaż pojawiły się opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem.
 • Zamek Ogrodzieniec – Zamek położony na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Górze Zamkowej, 515,5 m n.p.m). Twierdza była doskonale wkomponowana w teren. Z trzech stron osłaniały ją wysoki skały a droga do warowni prowadziła wąską szczeliną.
 • Zamek w Bobolicach – Zamek królewski zbudowany w połowie XIV wieku, następnie przebudowywany. Warownia miała bronić Małopolskę przed najazdami ze strony Śląska, który wchodził w skład Korony czeskiej.
 • Zamek w Mirowie – Średniowieczny zamek obronny został zaadaptowany do celów mieszkalnych. Powierzchnia zamku wynosiła pierwotnie ok. 270 m2. Następnie została powiększona przez kolejnych właścicieli do 1200 m2.
 • Zamek w Olsztynie – Z zamku zachowały się wieże ( cylindryczna i kwadratowa), mury części mieszkalnej, fragmenty murów budynków gospodarczych, częściowo także piwnice. W czasie badań archeologicznych odkryto fundamenty kuźnicy i ślady dymarek.

Nocleg na trasie

Przewidzieliśmy w hotelu położonym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w miejscowości Podzamcze (mniej więcej w połowie trasy między Częstochową a Krakowem).

Powrót z Krakowa do Rzeszowa

Drugiego dnia, po przyjeździe do Krakowa, nasze rowery i bagaże ponownie trafiają do busa, skąd razem z nami wyruszają w drogę powrotną do Rzeszowa.

Czy Szlak Orlich Gniazd jest trudny?

Jest przeznaczony raczej dla osób zaawansowanych. Sporo podjazdów może okazać się dla niektórych dużym wyzwaniem.

450 PLN/osoba

W CENIE:

 • transport z Rzeszowa na miejsce startu (Częstochowa) i powrót do Rzeszowa (uczestnicy + rowery),
 • ubezpieczenie NNW (10 000 zł – UNIQA),
 • opiekę na trasie przewodnika-instruktora turystyki rowerowej,
 • pomoc serwisowa w przypadku drobnych awarii na trasie.
 • 1 x nocleg (pokoje 2/3/4 osobowe)
 • 1 x śniadanie
CENA NIE ZAWIERA:
 • płatnych atrakcji na trasie,
 • biletów wstępu,
 • wyżywienia dodatkowego,

 

REGULAMIN WEEKENDOWYCH WYJAZDÓW ROWEROWYCH

1. Organizator
Organizatorem wyjazdów jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330

2. Uczestnicy
a) Uczestnikami wyjazdów mogą być wszyscy chętni sympatycy turystyki rowerowej (małe dzieci pod opieką rodziców)
b) W przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Bezpieczeństwo i ochrona
a) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, wyrażając zgodę na wyjazd potwierdzają tym samym, że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do jazdy na rowerze.

b) Organizator dodatkowo ubezpiecza wszystkich uczestników wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł na wyjazdach krajowych oraz na wyjazdach zagranicznych KL do 10.000 Euro, NNW do 2.000 Euro, bagaż do 200 Euro w UNIQA

c) Wszyscy uczestnicy weekendowych wyjazdów rowerowych, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za celowe lub z ich winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora bądź innych uczestników wyjazdu lub osób trzecich i zobowiązani są do ich naprawienia.

d) Podczas wyjazdu, wszystkich obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz inne przepisy ogólne obowiązujące na danym terenie (np. Regulamin Paków Krajobrazowych).

4. W ramach weekendowego wyjazdu rowerowego organizator zapewnia:
a) opiekę instruktora turystyki rowerowej,

b) transport w obie strony (wraz z rowerami),

c) ubezpieczenie NNW

5. Sprzęt rowerowy:
a) każdy uczestnik odpowiada za przygotowanie techniczne własnego roweru,
b) obowiązuje używanie kasku ochronnego na głowę,

6. Obowiązki i prawa organizatora
Obowiązki:
a) Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni transport zarówno dla pasażerów jak i sprzętu rowerowego.
Prawa:
a) Organizator ma prawo odwołać wyjazd w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
b) W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać lub zmienić miejsce docelowe wyjazdu na takie, które będzie spełniać oczekiwania uczestników.

7. Zapisy i płatności
a) Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem.
b) Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się z ofertą dotyczącą rowerowego wyjazdu weekendowego, warunkami uczestnictwa, regulaminem oraz opłatami.
c) Wpłaty za wyjazdy jednodniowe należy dokonać u organizatora w dniu wyjazdu, a za wyjazdy kilkudniowe – przelewem na konto organizatora.
d) W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu, zwracana jest kwota uprzednio wpłacona, pomniejszona o faktycznie poniesione koszty przez organizatora.
e) Jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwracana jest uprzednio wpłacona cała kwota.
f) Cała kwota jest zwracana również jeżeli weekendowy wyjazd rowerowy nie odbędzie się ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych uczestników.

8. Dane osobowe
Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych) w celach realizacji oferty.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

NAPISZ DO NAS

 

  ZADZWOŃ

   

  +48 606 141 330