606 141 330 ms@maxisport.com.pl

Szkolenie narciarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

.

SZKOLENIE NARCIARSKIE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

TERMINY SZKOLEŃ:

14.01.2024/21.01.2024*/18.02.2024/25.02.2024

*tylko dojazd własny

 

JEDNODNIOWE SZKOLENIE NARCIARSKIE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

To kontynuacja naszych zeszłorocznych szkoleń, przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki jazdy na narach. Na ten sezon przygotowaliśmy ofertę niedzielnych wyjazdów narciarskich, podczas których w kilkuosobowych grupach będzie można się szkolić i doskonalić swoje umiejętności jazdy na nartach.

NARCIARSKIE WYJAZDY SZKOLENIOWE Z RZESZOWA

Będą odbywać się w niedziele do zaprzyjaźnionej stacji narciarskiej – Chyrowa Ski Oczywiście najlepszym rozwiązaniem pod względem szkoleniowym byłby udział w kilku zaplanowanych przez nas wyjazdach, jednak każdy dzień spędzony na stoku, pod okiem instruktora, zaprocentuje zapewne nowymi umiejętnościami a aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu będzie też niewymierną korzyścią.

DOJAZD WŁASNY NA SZKOLENIE

Istnieje również możliwość zapisania się na nasze szkolenie, dołączenia do naszych grup już na stoku (dojazd własny na miejsce do Chyrowej). W takiej sytuacji koszt szkolenia pomniejszamy o 50 PLN/Osoba

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

PROGRAM WYJAZDU:

Niedziela

7:45 – zbiórka na parkingu przy sklepie OBI (ul. Podkarpacka)

8:00 – wyjazd z Rzeszowa

9:15* – przyjazd do Chyrowej, przygotowanie do zajęć

9:45 – Zajęcia na stoku cz.1 (nauka i doskonalenie jazdy na nartach)

11:45 – przerwa na posiłek

12:15 – Zajęcia na stoku cz.2 (nauka i doskonalenie jazdy na nartach)

14:15 – koniec zajęć

14:45 – wyjazd w drogę powrotną

16:15* – przyjazd do Rzeszowa

(Parking przy sklepie OBI (ul. Podkarpacka))

*czas przejazdu uzależniony od warunków atmosferycznych, drogowych.

REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO

1. Organizator

Organizatorem wyjazdów jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330 wpisany Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod nr 254/17.

2. Uczestnicy

a) Uczestnikami szkoleniowych wyjazdów narciarskich mogą być wszyscy chętni sympatycy narciarstwa.
b) W przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Bezpieczeństwo i ochrona

a) Wszyscy uczestnicy szkoleniowych wyjazdów narciarskich, wyrażając zgodę na wyjazd potwierdzają tym samym, że są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportów zimowych – w szczególności jazdy na nartach.
b) Organizator dodatkowo ubezpiecza wszystkich uczestników wyjazdu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł
c) Wszyscy uczestnicy szkoleniowych wyjazdów narciarskich, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za celowe lub z ich winy wyrządzone szkody na rzecz Organizatora bądź innych uczestników wyjazdu oraz użytkowników stoków narciarskich i zobowiązani są do ich naprawienia.
d) Podczas jazdy na stoku wszystkich obowiązuje tzw. „Dekalog narciarski”

4. W ramach szkoleniowego wyjazdu narciarskiego Organizator zapewnia:

 • transport busem w obie strony,
 • ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
 • szkolenie narciarskie z instruktorem (4h)
 • ciepły posiłek obiadowy (jedno danie)
 • karnet na czas szkolenia

5. Sprzęt narciarski:

a) każdy uczestnik odpowiada za przygotowanie własnego sprzętu narciarskiego.

b) zalecamy przygotowanie/skompletowanie sprzętu przed wyjazdem (unikniemy wtedy straty czasu na wypożyczenie sprzętu na miejscu)

c) zaleca się używanie kasku ochronnego na głowę.

Dzieci i młodzież do lat 16 OBOWIĄZKOWO !

6. Obowiązki i prawa Organizatora

Obowiązki:

a) Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiedni transport zarówno dla pasażerów jak i sprzętu narciarskiego.
b) Kadra instruktorska zatrudniona przez organizatora musi posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia szkolenia narciarskiego.
Prawa:
a) Organizator ma prawo odwołać wyjazd w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
b) W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo zmienić miejsce docelowe wyjazdu na takie, które będzie spełniać oczekiwania uczestników.

7. Zapisy i płatności

a) Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z Organizatorem.
b) Zgłoszenia można dokonać najpóźniej na 48 godzin przed terminem wyjazdu.
b) Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się z ofertą dotyczącą szkoleniowego wyjazdu narciarskiego na stronie Organizatora, regulaminem, warunkami ubezpieczenia oraz opłatami.
c) Opłatę za wyjazd należy dokonać gotówką w dniu wyjazdu.

8. Rezygnacja z wyjazdu

a) W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu należy zgłosić Organizatorowi ten fakt wysyłając wiadomość mailową na adres: zgloszenia@maxisport.com.pl lub wysyłając wiadomości sms na numer 606-141-330, podając imię i nazwisko osoby oraz termin wyjazdu, którego dotyczy rezygnacja.

9. Dane osobowe

Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych) w celach realizacji oferty.

Informujemy, że wszyscy uczestnicy szkoleniowego wyjazdu narciarskiego są ubezpieczeni przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z zawartymi umowami generalnymi. Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów. Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach.

Wyjazdy w Polsce: NNW 10 000 zł

CENA za wyjazd: 300 PLN

świadczenia wliczone w cenę:

 • transport busem,
 • ubezpieczenie NNW 10 000 PLN,
 • szkolenie z instruktorem na stoku,
 • ciepły posiłek obiadowy (jedno danie),
 • karnet na czas szkolenia,

W przypadku dojazdu własnego – cena szkolenia to: 250 PLN

CENA nie zawiera:

 • wypożyczenia sprzętu (zalecamy skompletować/wypożyczyć sprzęt przed wyjazdem)
 • posiłków dodatkowych.

SZKOLENIE DZIECI (6-12 lat)

W przypadku udziału w co najmniej czterech szkoleniach (16 h), uczestnik otrzymuje ODZNAKĘ oraz INDEKS NARCIARSKI wraz z wpisem i pieczęcią Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej MAXISPORT, potwierdzający poziom umiejętności oraz udział w szkoleniu.

Sitnusiowy system szkolenia powstał z myślą o najmłodszych narciarzach chcących uczyć się i doskonalić jazdę na nartach . Program składa się z 8 poziomów i skierowany jest dla dzieci w wieku 4-12 lat. Kolorowe odznaki i różne formy zabawowe sprawiają że dziecko łatwo przyswaja określone umiejętności narciarskie. Każdy uczestnik otrzymuje indeks, w którym instruktorzy zapisują na jakim poziomie jest poszczególne dziecko.

Każdy poziom ma określone zadanie które uczestnik szkolenia stara się wykonać. Na zakończenie każdego poziomu i po zdaniu testu otrzymuje kolorową odznakę która jest w określonym kolorze danego poziomu. Każdy uczestnik w pierwszym dniu kursu po przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego, rozpoczyna naukę od momentu adekwatnego do swojego poziomu umiejętności. Naukę można kontynuować w każdej licencjonowanej szkole narciarskiej.

GALERIA ZDJĘĆ

ZOBACZ GDZIE JEDZIEMY

SZKOLENIE NARCIARSKIE

CHYROWA SKI

REZERWUJĘ